เปิดตัวโปรแกรมผู้ช่วยสำหรับคุณครูยุคดิจิตอล

เพราะการตรวจข้อสอบไม่ได้เหมาะสำหรับเพียงแค่สถาบันด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะแก่องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สำหรับ – ประเมินความรู้พนักงานประจำปี – การตอบแบบสอบถามต่างๆในองค์กร – การทำข้อสอบวัดความรู้ในการรับพนักงานใหม่เข้าองค์กร – การทดสอบความรู้ด้านการอบรมพนักงานตามหลักสูตรต่างๆ – และอื่นๆ พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการตรวจข้อสอบและประเมินผลด้วย PROVIDENCE SMART CHECKING WITH SAMSUNG SMART UX ……………………………………………………………………………………………… PROVIDENCE SMART CHECKING POWERED BY ANDROID เครื่องเดียวครบครันทุกฟังก์ชั่น – เป็นได้ทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ แฟกซ์และแท็บเล็ตได้ในเครื่องเดียว – ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าระบบปัจจุบันที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงมากมาย – ใช้งานง่ายเพราะเป็นระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยและมีความแม่นยำสูง – ตรวจได้ทั้งกากบาทและวงกลม จึงเหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น – รวดเร็วกว่าด้วยความสามารถแจ้งคะแนนได้ที่หน้าจอแท็ปเล็ตทันทีเหมาะสำหรับ POP UP QUIZ – วิเคราะห์คะแนนเชิงลึกค่า P R Mean Average และพิมพ์ได้ทันทีที่หน้าจอโดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอรเชื่อมต่อ – แยกตรวจข้อสอบได้สูงสุดถึง 20[…]