เปิดตัวโปรแกรมผู้ช่วยสำหรับคุณครูยุคดิจิตอล

เพราะการตรวจข้อสอบไม่ได้เหมาะสำหรับเพียงแค่สถาบันด้านการศึกษาเท่านั้น
แต่ยังเหมาะแก่องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สำหรับ

– ประเมินความรู้พนักงานประจำปี

– การตอบแบบสอบถามต่างๆในองค์กร

– การทำข้อสอบวัดความรู้ในการรับพนักงานใหม่เข้าองค์กร

– การทดสอบความรู้ด้านการอบรมพนักงานตามหลักสูตรต่างๆ

– และอื่นๆ

พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการตรวจข้อสอบและประเมินผลด้วย PROVIDENCE SMART CHECKING WITH SAMSUNG SMART UX
………………………………………………………………………………………………

PROVIDENCE SMART CHECKING POWERED BY ANDROID
เครื่องเดียวครบครันทุกฟังก์ชั่น
– เป็นได้ทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ แฟกซ์และแท็บเล็ตได้ในเครื่องเดียว
– ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าระบบปัจจุบันที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงมากมาย
– ใช้งานง่ายเพราะเป็นระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยและมีความแม่นยำสูง
– ตรวจได้ทั้งกากบาทและวงกลม จึงเหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
– รวดเร็วกว่าด้วยความสามารถแจ้งคะแนนได้ที่หน้าจอแท็ปเล็ตทันทีเหมาะสำหรับ POP UP QUIZ
– วิเคราะห์คะแนนเชิงลึกค่า P R Mean Average และพิมพ์ได้ทันทีที่หน้าจอโดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอรเชื่อมต่อ
– แยกตรวจข้อสอบได้สูงสุดถึง 20 ห้องเรียนต่อ 1 วิชา
– ข้อมูลบันทึกใน USB FLASHDRIVE ไม่กินพื้นที่เครื่องและสามารถนำข้อมูลแก้ไขได้ในคอมพิวเตอร์ปกติได้
– ส่งผลการวิเคราะห์คะแนนเข้าอีเมลได้ทันที